Navigera med karta och kompass

NAVIGERING

Håll kartan mot norr, enklast med hjälp av kompassen så att kartans norr och den röda kompassnålen pekar åt samma håll. Lägg sedan kompassen på kartan med ena kanten längs färdriktningen. Vrid därefter graderingsringen tills N på graderingen pekar mot norr på kartan. Kompassens nord- och sydlinjer ska vara parallella med kartans meridianer. Ta sedan kompassen i handen och vrid kroppen så att kompassnålens röda del sammanfaller med norrpilens röda del. Nu visar kurspilen rätt riktning. Ta då ett ögonmärke någonstans i kursriktningen och gå dit. Fortsätt så att ta nya ögonmärken i kursriktningen tills du nått ditt mål.

SÅ HÄR KAN DU LOKALISERA DIG

Identifiera minst två fasta syftobjekt som du finner på kartan. Rikta kurspilen mot det ena syftobjektet och vrid graderingsringen tills kompassnålens röda del sammanfaller med N. Sedan lägger du kompassen med linjalens långsida över syftobjektet på kartan. Vrid hela kompassen med syftobjektet som centrum så att kompasshusets linjer blir parallella med kartans meridianer och kompassringens N pekande mot kartans norr. Din position är någonstans utmed linjalens långida.

Upprepa nu allt med ett annat syftobjekt. De båda pejllinjernas skärningspunkt är din position.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU KOMPASS UTAN KARTA

För att ta ut en kompasskurs väljer du ett ögonmärke åt det håll du vill färdas. Håll kompassen horisontellt framför dig med kurspilen pekande mot ögonmärket. För att nu få kompasskursen till ögonmärket, vrider du graderingsringen tills kompassnålen röda ände pekar mot bokstaven N på graderingsringen. Kompasskursen kan du nu avläsa vid indexstrecket. När du nu tittar i kurspilens riktning har du kursriktningen. Kompassnålens röda ände ska alltid peka mot N. Välj ut ett ögonmärke och gå dit. Fortsätt så att ta nya ögonmärken i kursriktningen tills du nått ditt mål.

SÅ HÄR HITTAR DU TILLBAKA

Vrid dig själv så att den vita spetsen på kompassnålen pekar mot N. Då har du kursen helt omvänd och kan gå raka vägen tillbaka.